Mistrovství světa stopařů 10. - 13. dubna 2008

28.04.2008 20:02

 

Dovolila bych si malé ohlédnutí za letošním MS stopařů, které se konalo na Slovensku, ve městě Vranov nad Topľou.

 Už když jsme přijížděli do tohoto města mohli jsme tušit na jakých terénech tato nejvyšší soutěž asi bude probíhat. Jednalo se o obilí.

 V hotelu Patriot, kde byla ubytována většina soutěžních týmů a kde probíhala i prezentace, vládla pohoda ze strany pořadatelů a již na první pohled bylo vidět, že mají vše organizačně zvládnuto. V tomto hotelu byl ubytován rovněž český reprezentační tým a to ve složení Irena Zemanová s fenou Kája od Hradu Lipky, Karel Kovač se psem Akim Alukuk a Radovan Morávek s fenou Ambra z Malínského statku. Vedením české výpravy byl z rozhodnutí ČKS pověřen pan Jaroslav Hodek, který ale tuto funkci nevykonával, protože byl požádán prezidentem FCI panem Jansenem o výkon funkce dozoru nad pokládáním pachových stop. Takže naše výprava byla bez člověka, který měl zajišťovat kompletní servis.

Toto se projevilo hned ve středu při losování, kdy nastaly zmatky při nástupu o němž nikdo nevěděl podrobnosti (=>nástup bez státní vlajky a katalogových čísel).

Další problém se objevil hned další den (ve čtvrtek), kdy při pokládání pachové stopy našemu reprezentantovi p. Radovanovi Morávkovi a jeho feně Ambře došlo k chybě ze strany kladeče, který nedopatřením (a toto sám přiznal a řekl, že je třeba položit náhradní stopu) položil konečný předmět v těsné blízkosti 1. lomu. Fena tento předmět správně označila a byl ukázán švýcarskému rozhodčímu. Ten dal pokyn k pokračování ve vypracování stopy. Fena byla po předmětu uvedena na stopu a pokračovala ve směru odchodu kladeče ze stopy. Rozhodčí konstatoval, že jde jiným směrem než je nákres a práci ukončil. Nikdo mu nebyl schopen přes jazykovou bariéru nastalou situaci vysvětlit, takže byl sepsán protest. Tento, ale nemohl být podán bez okamžitého složení kauce 300,- eur. Jaké bylo překvapení, když p. Morávek zjistil, že vedoucí družstva, který tyto peníze měl mít u sebe je prostě nemá. A podotýkám, že měl mít částku mnohem vyšší... Co kdyby bylo potřeba podat více protestů? Vždyť závodníci byli tři! Dokonce jsem zjistila, že k této stopě jsou pořízeny 2 kamerové záběry, které klidně mohli posloužit jako důkaz a dali se na nich spočítat kroky od uvedení na stopu až po první lom a označený předmět. Asi by se měl někdo tímto problémem zabývat, protože nebyl poškozen jen p. Morávek a Ambra, ale hlavně celý reprezentační tým.

Následně vypracovávala stopu paní Irena Zemanová s Kájou a naštěstí bez podobných obtíží odešla s krásnými 93 body.

Druhý den (v pátek) nastoupil p. Morávek s Ambrou na druhou stopu. Bylo vidět, že fena je z předchozího dne nejistá, ale od prvního lomu jistotu získala a odešla s 90 body.

Tento den vypracovával svoji první stopu p. Karel Kovač s Akimem a odešli s krásným výsledkem 96 bodů.

Třetí den MS (v sobotu) nastupovala na svou druhou stopu Irena Zemanová s Kájou a opětovně získala 93 bodů.

Zhruba ve stejný čas jako Irena Zemanová s Kájou vypracovával svou druhou stopu p. Karel Kovač a Akim a ti potvrdili své kvality získáním dalších 96 bodů.

Tak toto je můj nestranný pohled na naši reprezentaci.

Když se podívám na tuto soutěž z pohledu organizace celého mistrovství, myslím, že vše bylo dobře zajištěno. Zarazilo mě pouze delegování tří rozhodčích místo dvou, protože tímto utrpěla objektivita posuzování. Stále jsou to jen lidé a jeden pár očí navíc k posuzování tady nebyl ku prospěchu věci. Práce rozhodčích vede opět k zamyšlení (jestli na ně působila únava nebo jiný vliv nevím), protože byly stopy jejichž kvalita nebyla na takové úrovni a dané body si nezasloužili a naopak byly stopy, které si zasloužily daleko vyšší ocenění.

A jak to vše dopadlo? (výsledkovka ve fotogalerii - MS stopařů) Celkově se naše reprezentace umístila na pěkném 4. místě.

Martina Šišovičová

—————

Zpět